استخدام خلبان و کمک خلبان MD

1397/06/20  15:36

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در نظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی خود از تعدادی خلبان و کمک خلبان در تهران و مشهد مقدس دعوت به همکاری نماید.

شرایط عمومی
تابعیت جمهوری اسلامی ایران
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی (ویژه آقایان)
عدم اشتغال و نداشتن هرگونه تعهد خدمت

شرایط تخصصی
خلبان: تایپ MD، دارای گواهینامه CPL ، IR ، ATPL و حداقل 3500 ساعت پرواز
کمک خلبان: تایپ MD، گواهینامه CPL ، IR ، ATPL و حداقل 500 ساعت پرواز

خواهشمند است در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ارسال رزومه، تصویر مدارک شناسایی، تحصیلی و تخصصی، عکس پرسنلی و درخواست کتبی به آدرس ایمیل cockpitjob@iat.aero اقدام نمایید.
همچنین در بخش SUBJECT ایمیل عنوان شغل مورد نظر حتما درج شود.
مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/06/31خواهد بود.
فقط به درخواست های ارسال شده از طریق ایمیل ترتیب اثر داده خواهد شد.