کارمند فروش

1396/11/19  16:07

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در تهران از متقاضیان واجد شرایط خانم از طریق آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری نماید.

 

شرایط عمومی و تخصصی

دارای گواهینامه فروش بلیط (Ticketing) مقدماتی و ترجیحاً پیشرفته

سن حداکثر 25 سال (متولدین 71 به بعد)

عدم اشتغال و نداشتن هرگونه تعهد خدمت

مجرد

خواهشمند است در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ارسال رزومه، تصوير مدارك شناسايی، تحصيلی و تخصصی، عكس پرسنلی و درخواست كتبی با امضا و اثر انگشت به آدرس ايميل job@iat.aero اقدام نماييد.

همچنين در بخش subject ايميل عنوان شغل کارمند فروش درج شود.

مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96/11/25 خواهد بود.

لازم به ذکر است به مدارک ناقص و ارسال مدارک جز از طریق ایمیل ترتیب اثر داده نخواهد شد.