کمک خلبان

1396/05/14  10:44

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در نظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی خود از تعدادی کمک خلبان در مشهد مقدس از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری نماید.

 

شرایط عمومی

داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

حداکثر سن 26 سال و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی

سکونت در مشهد مقدس

 

شرایط تخصصی

گواهینامه های CPL / IR

مسلط به زبان انگلیسی هوانوردی

دارندگان تایپ هواپیمایMD - 80 در اولویت می باشند

 

خواهشمند است در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ارسال رزومه، تصویر مدارک شناسایی، تحصیلی و تخصصی، عکس پرسنلی و درخواست کتبی به آدرس ایمیل job@iat.aeroاقدام نمایید. مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ96/05/31خواهد بود. فقط به درخواست های ارسال شده از طریق ایمیل ترتیب اثر داده خواهد شد.