حسابدار

1395/11/30  13:44

شركت هواپيمايی ايران ايرتور در نظر دارد از تعداد محدودى حسابدار و حسابدار ارشد واجد شرايط ذيل در تهران و مشهد مقدس و از طريق آزمون كتبى (با مباحث مرتبط با حسابدارى و هوش و استعداد تحصيلى و زبان انگليسي ) و همچنين مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همكارى نمايد.


شرايط تخصصى:
١- فارغ التحصيلان كارشناسي /كارشناسي ارشد رشته هاى حسابدارى و مديريت مالى
٢- آشنا به زبان انگليسى عمومى و تخصصى مالى
٣- مهارت كامل و تجربه كار با نرم افزارهايى مالى و حسابدارى و دارا بودن مدرك ICDL

4- دارا بودن 5 سال سابقه کار

 


خواهشمند است در صورت واجدالشرايط بودن نسبت به ارسال رزومه، تصاوير مدارك شناسايى و تحصيلى و تخصصى، عكس پرسنلى ٤*٣ و درخواست كتبى جهت شركت در آزمون به آدرس ايميل job@iat.aero اقدام نماييد.
- مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه ٩٥/١٢/٠٤ خواهد بود.
- زمان و محل برگزارى آزمون در ايميل ارسالى اعلام خواهد شد.