بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل از ایستگاه مهرآباد در سومین روز از پروازهای نوروزی

1398/01/03  09:58

بازدید مدیرعامل محترم و قائم مقام شرکت از ایستگاه پرواز #ایرتور در فرودگاه مهراباد تهران جهت نظارت مستقیم و پیگیری های لازم به منظور خدمت رسانی به مسافرین گرامی