پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز مهندس

1397/12/05  09:01

مهندسين هميشه سربلند شركت هواپيمایی ايران ايرتور

 

شایسته است تا به بهانه روز مهندس، از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه شما در تضمین ایمنی و آسایش مسافران تشکر نموده و وجدان کاری و وظیفه شناسی تک تک شما مهندسین پر توان را در انجام متعهدانه وظایف ارج نهاده و از خداوند منان سلامتی و توفیق خدمتگزاری شما را مسئلت نمایم.

 

دکتر سیدرضا موسوی
مدیرعامل