برگزاری چهارمین دوره تخصصی خلبانی هواپیمای MD

1397/11/17  08:50

چهارمین دوره خلبانی تایپ هواپیمایی MD از 29 دی ماه شروع و تا اسفند ماه ادامه دارد

 

این دوره هادر مرکز آموزش هواپیمایی ایران ایر تور در تهران برگزار می شود و 20 مبحث تخصصصی مختلف توسط مجرب ترین اساتید خلبان آموزش داده می شود.