تقدیر مدیر عامل هواپیمایی ایران ایرتور از عملکرد خدمات پرواز

1397/09/27  23:57

همکاران ارزشمند خدمات پرواز

سلام علیکم

با توجه به نظر سنجی های انجام شده از مسافران در چند دوره متوالی، بیش ترین رضایتمندی از کادر خدمات پرواز بوده است، لذا برخود لازم میدانم از مشتری مداری و همیت تک تک سر مهمانداران و مهمانداران خانواده بزرگ ایران ایرتور به دلیل برخورد شایسته و درخور شان مسافران و عملکرد حرفه ای که نمود تعهد و وجدان کاری در تمامی پروازهاست،قدردانی نمایم.

در پایان نیز صحت و سلامت شما را که توفیق خدمت به مردم عزیزمان را یافته اید، از خداوند متعال خواستارم

 

دکتر سید رضا موسوی

مدیر عامل