برگزاری نشست کمیته اقتصادی انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ساختمان مرکزی ایران ایرتور

1397/09/21  21:40

جلسه کمیته اقتصادی انجمن شرکت های هواپیمایی امروز با میزبانی هواپیمایی ایران ایرتور در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.

 

در این نشست که با حضور دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مدیرکل نظارت بر شرکت های سازمان هواپیمایی کشوری و معاونین بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی انجام شد به بررسی و تبادل نظر در خصوص حقوق مسافر و مسائل آن جهت سرویس دهی بهتر به مشتریان پرداخته شد