پیام تشکر مدیر عامل به خلبان پرواز مشهد- تهران

1397/08/14  11:04

جناب آقای نژاد خلیلی

 

خبر احیاء مسافر پرواز مشهد- تهران و تلاش کروی پروازی و به ویژه شخص شما به همراه جناب آقای اوغازی از مهمانداران متعهد شرکت، باعث مباهات بنده و همه همکاران بود.

سرمایه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور نیروهای ارزشمند آن است که همیشه و در همه مواقع حساس با وجدان خود زمینه خدمات رسانی بهتر را به مردم عزیزمان فراهم کرده اند.

از خداوند متعال برای شما و تمامی همکاران پروازی طول عمر و تندرستی و شادمانی آرزومندم.

 

دکتر سید رضا موسوی

مدیر عامل