تقدیر مدیر عامل هواپیمایی ایران ایرتور از مجموعه کنترل ترافیک هوایی

1397/08/01  09:31

مدیرعامل هواپیمایی ایران ایرتور به مناسبت روز جهانی کنترل ترافیک هوایی ضمن بازدید از مرکز کنترل فضای کشور از مهندس نیکبخت مدیرکل محترم و تمامی متخصصین این حوزه قدردانی کردند.


دکتر سیدرضا موسوی با بیان اینکه تیزبینی و هوشیاری متخصصان این حوزه سفرهای ایمنی را برای ملت شریف ایران رقم زده است گفت: تلاش های صادقانه و توانمندی های همه کنترلرهای کشور در مدیریت حجم زیادی از پروازها درخور تحسین است.