برگزاری کارگاه آموزشی توسط پلیس راهور همزمان با هفته نیروی انتظامی

1397/07/16  16:50

برگزاری کارگاه آموزشی توسط پلیس راهور همزمان با هفته نیروی انتظامی

دوره آموزشی قوانین و مقررات حاکم بر تخلفات و تصادفات توسط کارشناس راهور سروان اینانلو و با حضور نیروهای ترانسپورت شرکت جهت آشنایی با موارد مطرح در این حوزه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی همزمان با هفته نیروی انتظامی به درخواست مدیریت پشتیبانی و همکاری پلیس راهور برگزار شد.