نمایشگاه فرصت های طراحی و ساخت قطعات صنعت هوانوردی

1397/04/31  13:37

نخستین نمایشگاه فرصت‌های طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت هوانوردی با هدف ارایه نیازمندی‌های این صنعت و شکل‌گیری زنجیره تأمین داخلی قطعات مورد نیاز هواپیما و تجهیزات فرودگاهی از امروز اول مرداد ماه به مدت 2 روز در دانشکده صنعت هواپیمایی در حال برگزاری است.


در این نمایشگاه قطعات هواپیما، هلی‌کوپتر و تجهیزات فرودگاهی و همچنین برخی از قطعات استاندارد که در صنعت غیرهواپیمایی نیز کاربرد دارد، عرضه می‌شود و امید می رود این نمایشگاه بستری فراهم نماید تا نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت های هواپیمایی و خدمات فرودگاهی شناسایی و از توانمندی شرکت های داخلی در تامین آنها استفاده شود.


یادآور می شود با توجه به اهمیت ویژه صنعت هوایی، نمایشگاه فرصت های طراحی و ساخت قطعات صنعت هوانوردی در کشور مجالی است تا شرکت های دانش بنیان و موسسات مرتبط، بر اساس توانمندی های خود و تطبیق آن با استانداردهای مورد تایید، به سمت شرکت های هواپیمایی هدایت شوند.