هواپیمایی ایران ایرتور کم تاخیرترین ایرلاین در دی ماه 1396

1396/11/17  10:20

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:

هواپیمایی ایران ایرتور كم تاخيرترين ایرلاین در دی ماه ١٣٩٦

بر اساس آمار سازمان هواپيمايى در دی ماه امسال ۲۹۰ پرواز خروجی از مهراباد انجام شده است که تعداد ۲۱۰ پرواز كمتر از ۳۰ دقیقه تاخیر داشته اند.

بنابر گزارش سازمان هواپيمايى كشورى، شرکت هواپیمایی ايران ايرتور با انجام ۷۲ درصد پروازهای به موقع اولین ايرلاين محسوب می شود كه كمترين تاخيرات را ثبت كرده است و جزو سه ايرلاين كم تاخير ايران برای ششمين ماه متوالی محسوب می شود.