بازرسی های سافا از پروازهای هواپیمایی ایران ایرتور بدون یافته

1396/10/04  11:07

 

 

به گزارش روابط عمومی هواپیمایی ایران ایرتور عملکرد مطابق با استانداردها موجب شده است بازرسی هایی که توسط متخصصین اتحادیه اروپا از پروازها انجام شده است بدون یافته باشد.

 

بر اساس این گزارش موارد مختلفی در این بازرسی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند که از جمله آن کاکپیت، کابین، وضعیت ظاهری هواپیماست و از حساسیت ویژه ای برخوردار است. این بازرسی ها در رتبه بندی شرکت های هواپیمایی از لحاظ ایمنی و توسعه مسیرها به شهرهای اروپایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

این گزارش اهمیت بازرسی های مثبت سافا در حوزه ایمنی را حاصل هماهنگی و ارتقا عملکرد کیفی واحدهای عملیاتی، فنی، ایمنی و تضمین کیفیت دانست.

 

گفتنی است پیش از این مهندس حسنلو معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه ای از عملکرد مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و کلیه پرسنل هواپیمایی ایران ایرتور تقدیر کرده بود.