ابقای مدیرعامل ایران ایرتور و انتصاب هیئت مدیره جدید

1396/06/28  08:50

دکتر سیدرضا موسوی به ‌عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و اعضای هیئت مدیره جدید به مدت دو سال منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی هواپیمایی ایران ایرتور جلسه مجمع عمومی به ریاست مجید شکاری به منظور انتصاب اعضای هیئت مدیره تشکیل شد که براساس آرای اخذ شده، مهدی حمیدان پور به عنوان رئیس هیئت مدیره، سیدرضا موسوی، فرهاد آزادی، میرمجید ذاکر و حسین ترابیان  نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شدند.

 

بر اساس این گزارش در جلسه هیئت مدیره جدید نیز دکتر سیدرضا موسوی به مدت دو سال در سمت مدیرعاملی ابقا شد.