هواپيمايى ايران ايرتور دومين ايرلاين با كمترين ميزان تأخير پرواز در مردادماه ٩٦

1396/06/25  18:19

بر اساس آمار سازمان هواپيمايى در مرداد ماه امسال ٢٤٨ پرواز خروجی از مهرآباد انجام شده است که تعداد ١٦٤ پرواز كمتر از 30 دقیقه تأخیر داشته اند.

 

بنابر گزارش سازمان هواپيمايى كشورى، شرکت هواپیمایی ايران ايرتور با انجام ٦٦ درصد پروازهاي به موقع، دومين ايرلاين محسوب مي شود كه كمترين تأخيرات را ثبت كرده است.