مقررات حمل مسافران بیمار

1396/10/13  17:40

ضروری است مسافران بیمار قبل از خریداری بلیت نسبت به اخذ مجوز برای پرواز اقدام نمایند

 

 1. قبل از اخذ بلیط، دفاتر فروش را در جریان بیماری خود قرار داده و با اخذ فرم مجوز سفر، نسبت به تکمیل آن توسط پزشک معتمد شرکت اقدام نمایند.
 2. کارکنان خدمات فرودگاهی را در جریان شرایط ویژه خود قرار دهید تا در مبدأ و مقصد نسبت به انتقال و خروج آنان از هواپیما خدمات لازم را ارائه دهند.
 3. جهت تأیید نهایی فرم پزشکی 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز به مرکز پزشکی یا پزشکان معتمد شرکت مراجعه نمایند.
 4. مدت اعتبار مجوز پزشک معتمد شرکت از زمان صدور 48 ساعت می باشد.

 

اخذ مجوز پزشکی جهت پرواز برای افرادی که دارای مشکلات زیر می باشند الزامی است

 

 1. .افراد مبتلا به هر نوع بیماری عفونی
 2. افرادی که شرایط آنان ممکن است سبب آزار سایر مسافرین شود.
 3. بیمارانی که نوع بیماری آنان ممکن است سبب اخلال در ایمنی پرواز گردد.
 4. بیمارانی که در طول پرواز نیاز به کمک دارند.
 5. بیمارانی که ممکن است شرایط پروازی، سبب وخامت وضعیت و تشدید بیماریشان گردد.

 

پرواز برای مسافران بیمار با شرایط زیر ممنوع می باشد

 

 1. مسافرانی که به دلیل شرایط بیماری، احتمال فوت آنها در پرواز وجود دارد.
 2. مسافرانی که به دلیل نوع بیماری، موجب  ایجاد وضعیت ناخوشایند و نارضایتی برای سایر مسافران شوند.
 3. بیمارانی که وخامت حال ایشان در پرواز، احتمال فرود اضطراری هواپیما ایجاد نماید.
 4. بیماران روانی که امنیت هواپیما و سایر مسافران را به مخاطره بیندازند .
 5. بیماران عفونی که خطر سرایت بیماری ایشان به سایر مسافران وجود داشته باشد.
 6. .حاملگی بعد از هفته 28 بارداری
 7. .نوزادان زیر یک هفته از زمان تولد
 8. مسافرانی که قادر به استفاده از صندلی استاندارد هواپیما نیستند.

 

به طور کلی کلیه بیمارانی که در شرایط حاد و بی ثبات قرار دارند ملزم به اخذ مجوز پزشکی جهت انجام مسافرت هوایی می باشند.

 

بارداری

 1. ​​تا انتهای هفته 28 بارداری، نیاز به کسب مجوز پزشک هوایی ندارد. ارائه مدرک معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک متخصص زنان و زایمان که حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان باشد الزامی است.
 2. بارداری پرخطر: در اینگونه، موارد کسب مجوز پزشکی هوایی معتمد شرکت در هر مقطع الزامی است.​
 3. پس از گذشت یک هفته از زایمان، پرواز منعی ندارد.
 4. نوزادان طبیعی پس از گذشت یک هفته از تولد به شرط نداشتن عارضه های خاص می توانند پرواز کنند.