راهنما/سئوالات متداول

گروه انتخاب شده : کمک های ویژه (مسافران توانخواه)

نمایش کلیه موارد

  آیا امکان مسافرت افراد ناتوان شامل مسافران سالخورده ، نابینا ، ناشنوا ، جانباز نیازمندبه صندلی کابین(wchc) وجود دارد؟

حمل اینگونه مسافران که در نشست و برخاست و انجام امور شخصی نیاز به کمک دارند با حضور یک نفر همراه قابل پذیرش بوده و مجاز می باشد و ضرورت دارد در صورت رزرو جا حتماً جهت همراه نیز اقدام نماید.

  آیا می توان ویلچر تاشو را داخل کابین برد؟

ویلچر به عنوان بار همراه نمی تواند وارد کابین شود. می بایست به عنوان بار تحویلی پذیرش شده در قسمت بار هواپیما حمل شود.