راهنما/سئوالات متداول

گروه انتخاب شده : نوزاد و کودک

نمایش کلیه موارد

  چه زمان پروازی، جهت مسافرت به همراه کودک مناسب می باشد؟

ساعت پرواز خود را با ساعتهای معمول خواب کودک خود تنظیم کنید تا بتوانید به راحتی سفر کنید.

  چه اقدامات پیشگیرانه ای برای آلرژی کودکم در هنگام مسافرت می توانم در نظر بگیرم؟

قبل از سفر به همراه کودک خود، با پزشک مربوطه برای معاینه و مشاوره و هر گونه اقدام احتیاطی ملاقات نمایید. اگر کودک شما از آلرژی غذایی رنج می برد، قبل از خروج از منزل یک لیست ازغذاهای مناسب ایشان تهیه نمایید. مهمانداران را از حساسیت های فرزند خود آگاه نمایید.

  آیا برای نوزادان صندلی اختصاص داده می شود؟

نیاز است که نوزادان به هنگام مسافرت هوایی در آغوش همراه خود قرار گیرند ، لذا صندلی جداگانه برای ایشان در نظر گرفته نمی شود.

  کودک من از چه سنی می تواند بدون همراه مسافرت هوایی انجام دهد؟

کودکان بین سنین 5 تا 12 سالگی میتوانند به عنوان کودک بدون همراه مسافرت نمایند.آنها می بایست فرم مجوزی که توسط والدین یا سرپرست قانونی وی امضاء شده باشد را همراه داشته باشند.

  آیا نوزادان می توانند در آغوش همراهانشان مسافرت هوایی انجام دهند؟

نوزادان تا سن 2 سالگی می توانند در آغوش شما مسافرت هوایی انجام دهند که با کمربند اضافی مخصوص نوزاد(در هواپیما ارائه خواهد شد) پروازی ایمن را خواهند داشت.

  آیا برای کالسکه کودک هزینه اضافه بار دریافت می گردد؟

کالسکه کودک بدون پرداخت هزینه در قسمت بار هواپیما حمل خواهد شد.

  برای دو فرزند نوزاد (دوقلو) چگونه میتوانم صندلی بگیرم؟

به همراه هر مسافر بزرگسال یک مسافر نوزاد میتواند پذیرش شود و در صورتی که مسافری دو نوزاد همراه داشته باشد باید برای یکی از آنها صندلی خریداری نماید.