ایمنی در صنعت هواپیمایی

تعریف :ایمنی عبارت است از موقعیتی که در آن امکان آسیب/صدمه رسیدن به اشخاص یا اموال از طریق یک برنامه مداوم شناسایی و مدیریت ریسک (خطرات احتمالی)،کاهش یا در سطح قابل قبولی حفظ شود.(ایکائو سند شماره 9859 ).

ایمنی به عنوان اولویت اول در صنعت حمل و نقل هوایی می باشد. با این وجود ایمنی یک امر یا واژه مطلق نمی باشد و می توان گفت که فرآیندی نسبی است، لذا در صنعت هواپیمایی حذف کلیه خطرات و احتمالات امری غیر ممکن می باشد اما از طریق مدیریت ریسک، خطرات احتمالی را می توان تا سطح قابل قبولی کاهش داد.از این رو رویکرد شرکت هواپیمایی ایران ایر تور در جهت افزایش سطح ایمنی پروازها بر اساس قوانین مصوب هواپیمایی کشوری و سازمان های بین المللی (ICAO,IATA ) می باشد و همچنین دستیابی به سطوح عالی ایمنی از طریق پیاده سازی سامانه مدیریت ایمنی (Safety Management System)  از اصول خط مشی شرکت می باشد.


Image title


خدمه پرواز به عنوان کارکنان خط مقدم ارائه خدمات در صنعت حمل و نقل مسافرین هوایی می باشند و از این منظر نقش مؤثر و تعیین کننده ای در حفظ ایمنی و امنیت مسافرین به عهده دارند.

بر این اساس مهمانداران به لحاظ ارتباط مستقیم با مسافرین،ملزم به فراگیری اصول نوین مدیریت ایمنی بوده و علاوه بر رعایت استاندارد های مربوطه در کلیه مراحل و فرآیند هر دوره پروازی،وظیفه مهم و اساسی توسعه فرهنگ ایمنی در جامعه مسافرین هوایی را به عهده دارند.

لذا شایسته است مسافرین محترم به عنوان میهمانان شرکت هواپیمایی ایران ایر تور،به منظور انجام پروازی ایمن و توام با آرامش،به توصیه های ایمنی مهمانداران و سایر کارکنانی که در خط مقدم ارتباط با مشتری می باشند،توجه نموده و در نظر داشته باشند که چنانچه در مواردی محدودیتی اعمال می شود،صرفاً در جهت حفظ سلامت،ایمنی و امنیت شما عزیزان در مدت زمان پرواز می باشد.


Image titleImage title