تندیس و جوایز


  • سال 1395 : دریافت مجدد استاندارد IOSA و عضویت در یاتا

  • سال 1393: دریافت استاندارد IOSA


  • سال 1386 اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001-2000 از شرکت TVU NORD (آلمان)

Image title


  • سال 1382 دریافت تندیس طلائی هزاره جدید کیفیت اروپا به همراه دیپلم افتخار در پاریس


  • سال 1376 کسب تندیس طلائی اروپا


  • سال 1375 اخذ تندیس طلائی اروپا


  • سال 1374 دریافت جایزه بین المللی جهانگردي

Image title


  • سال 1993 دریافت جایزه گاو زرین (فتیور) از نمایشگاه مادرید


  • سال 1994 دریافت جایزه گاو زرین (فتیور) از نمایشگاه برلین