فرم اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتی

دفاتر محترم خدمات مسافرتی

فرم مربوط به "اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتی" را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. خواهشمند است پس از پر کردن فرم، فرم تکمیل شده را به آدرس زیر ارسال نمایید.

agency@iat.aeroفرم اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتی