مسافران ویژه

خدمات ویژه

خدمات ویژه ای که در فرودگاه به صورت رایگان توسط واحد خدمات ویژه ارائه می گردد به شرح زیر می باشد:

1-  صندلی چرخ دار

در صورت نیاز مسافر به صندلی چرخ دار ، کارکنان زمینی این امکان را برای مسافر با توجه به کدهای خاصی که در رزرو مسافر توسط دفتر صادر کننده بلیت ایجاد شده فراهم می آورند .

2-موارد پزشکی

مسافرین نابینا و ناشنوا نیز می توانند در صورتی که در فرودگاه نیاز به کمک دارند هنگام صدور بلیت، کارکنان دفتر خدمات مسافرتی را از این موضوع مطلع  نمایند تا با درج کدهای BLND و DEAF بر روی بلیت و رزرو مسافر تسهیلات لازم در فرودگاه برای آنها ایجاد گردد.

3-غذای مخصوص

چنانچه مسافر به علت بیماری دارای رژیم غذایی خاصی باشد می تواند موضوع را با دفتر صادر کننده بلیت در میان بگذارد.

فرایند پذیرش مسافرین بیمار در پروازهای ایران ایرتور

1-مراجعه به دفاتر فروش یا دفاتر خدمات مسافرتی مجهز به سیستم رزرو بلیت

2-اعلام نوع بیماری به کارمند مربوطه ، دریافت فرم پزشکی وسپس تکمیل آن توسط پزشک معالج بیمار

3-تایید فرم پزشکی توسط پزشک معتمد شرکت هواپیمایی ایران ایرتور پس از امضای پزشک معالج بیمار

4-مراجعه مجدد به دفاتر فروش یا دفاتر خدمات مسافرتی پس از تکمیل فرم و امضاهای مربوطه

5-تامین جا توسط دفتر صادر کننده بلیت و درج اطلاعات لازم در سیستم رزرویشن در مورد وضعیت بیمار و تجهیزات مورد نیاز مسافر

6-ارائه بلیت و فرم پزشکی به کانتر پذیرش مسافر و هماهنگی با واحد خدمات ویژه در فرودگاه و برای دریافت سرویسهای لازم

آدرس و شماره تلفن پزشک معتمد ایران ایرتور

تهران : فرودگاه مهرآباد ادارات مرکزی هما مرکز پزشکی هما

شهرستانها : از طریق دفتر صادر کننده بلیت هماهنگ شود

مدت اعتبار گواهی پزشکی

گواهی پزشکی از تاریخ صدور آن حداکثر به مدت 48 ساعت در پروازهای داخلی و 72 ساعت در پروازهای خارجی دارای اعتبار می باشد.

هزینه خدمات پزشک و پرستار جهت بیمار تحت نظر در پروازهای داخلی و خارجی

 • هزینه خدمات پزشک و پرستار مورد نیاز در طول پروازهای داخلی که به عهده بیمار و یا همراه وی می باشد به شرح زیر اعلام می گردد.

 • هزینه خدمات پزشک 2500000ریال یا معادل آن

 • هزینه خدمات پرستار 1500000 ریال یا معادل آن

 • هزینه یکسره بلیت پزشک ویا پرستار همراه، بر اساس نصف نرخ مسیر رفت و برگشت می باشد.

لیست مسافرین بیماری که جهت مسافرت نیاز به گواهی پزشکی دارند

 •     سوختگی ها

 •     بیماران با فشارخون بالا

 •     اختلالات خونی وکم خونی

 •     غواصی (برای24ساعت اول بعد از اتمام غواصی)

 •     بیماری های اعصاب و روان

 •     مادران باردار و نوزادان (تا7روز پس از تولد)

 •     بیماران با شکستگی ،گچ گیری وهرگونه جراحی

 •     بیماری ها وجراحی های گوش ،حلق،بینی و فک

 •     بیماری ها وجراحی های قلبی،ریوی،گوارشی،مغز وچشم

 •     بیماریهای صرع، تشنج و نخاعی

 •     بیماری های عفونی

فرایند پذیرش کودک بدون همراه

کودکان بین 5 تا 11 سال میتوانند بدون همراه با پروازهای داخلی ایران ایرتور با رعایت شرایط زیر سفر کنند:

 •     مراجعه به دفاتر فروش ایران ایر تور یا دفاتر خدمات مسافرتی

 •     تکمیل فرم مخصوص کودک بدون همراه.

 •     درخواست جا و تامین جای کودک در سیستم رزرویشن توسط کارمند مربوطه و سپس صدور بلیت که دو برگ از فرم مخصوص پر شده ضمیمه آن میشود.

 •     مراجعه به فرودگاه و انجام مراحل پذیرش مسافر

 •     یک نسخه از فرم در اختیار خدمات فرودگاهی شهر مبدا و نسخه بعدی در اختیار خدمات فرودگاهی شهر مقصد قرار می گیرد.

 •     مسافر کودک در طول مدت پرواز تحت مراقبت سر مهماندار میباشد.

 •     درج کد UM و سن کودک در قسمت ملاحظات بلیت الزامی است.